Important

Si no enteneu cap dels idiomes en què aquest document està disponible actualment, us recomanem que no hi estigueu d’acord o en desacord i, per tant, no continueu utilitzant el programa. Si hi ha una discrepància entre la traducció i la versió en anglès, la versió anglesa preval. Per tant, en continuar utilitzant el nostre programa, accepteu i reconeixeu que enteneu els termes d’aquest document en un dels idiomes disponibles actualment.